Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettség

Sorsz.

Név

Képesítés

Munkakör

Tanított tantárgy

1.

Arnóczkiné

Kovács Erika

tanító

(ének spec.koll.)

osztályfőnök

 3. osztály

osztálytanító

valamennyi tantárgy

2.

Besenyei Zoltánné

tanító

1.osztály osztályfőnöke
2. osztály osztálytanító

magyar

3.

Hajdú Józsefné

tanító

1. osztály osztálytanító

matematika,
technika
környezetismeret

testnevelés

4.

Kériné

Piros Erzsébet Gizella

tanár

(matematika - fizika-számítástechnika)

tagintézmény-vezető

matematika

informatika

5.

Kiss Nikolett

tanító

osztálytanító

1. osztály, 2. osztály

testnevelés

technika

rajz
környezetismeret
ének

6.

Kontorné

Dézsi Ibolya

tanár

 (matematika-kémia)

GYIVI felelős

matematika

kémia

7.

Kovácsné

Adorján Ildikó

tanár

(magyar-orosz)

osztályfőnök

8. osztály,
munkaközösség-vezető

magyar

8.

Kun Gáborné

tanító

(testnevelés spec. koll.)

osztályfőnök

2. osztály
 munkaközösség-vezető

matematika
ének
testnevelés

9.

Merkószki András

tanár

(földrajz-testnevelés)

4-8. osztály

testnevelés

10.

Merkószkiné Hajdu Gabriella

tanár

(földrajz-rajz)

osztályfőnök

7. osztály,

DÖK segítő nevelő

földrajz

rajz

hon és népismeret

természetismeret
mozgókép

11.

Nagyné

Kovács Etelka Aranka

tanító, tanár

(biológia-német)

4-8. osztály

német

12.

Pusztai János

tanár (biológia)

osztályfőnök

5. osztály,

1-8. osztály

biológia

természetismeret

erkölcstan

13.

Vágó Andrásné

tanító

(testnevelés spec. koll.)

osztályfőnök 4. osztály, osztálytanító 5. osztály,

fejlesztő pedagógus

matematika

testnevelés

ének

14.

Kovácsné

Rábai Erika

tanár

(történelem)

osztályfőnök 6. osztály,
osztálytanító 5-8. osztály Hajdúbagoson is tanít

történelem

15.

Fekete Mónika

tanító
(ember és társ. ism.)

napközis nevelő 3. osztály,
osztálytanító 4. osztály

környezetismeret
technika

16.

Mészáros Péter

tanár

(ének-zene)

osztálytanító 5-8. osztály Hajdúbagosról jár át

ének

17.

Pénzes Erika

tanár

(angol)

5-8. osztály fakultáció
Hajdúbagosról jár át

angol

18.

Ötvös Krisztina

tanár

(magyar-technika)

osztálytanító 5-8. osztály
Hosszúpályiból jár át

technika

19.

Kulcsár László

tanár
(fizika-technika)

osztálytanító 7-8. osztály
Hosszúpályiból jár át

fizika

20.

Kőnig Istvánné

tanár
(matematika-informatika)

osztálytanító 4.; 7. osztály
Hosszúpályiból jár át

informatika

21.

Víghné Nagy Erika

tanító
(gyógyped. spec. koll.)

SNI tanulók

fejlesztés